Kategori: Målgrupper

B2C

Business to Consumer

B2C handlar om företagets relation med en av sina viktigaste målgrupper, nämligen slutkunden. Har du gjort din hemläxa och fått medarbetarna med på resan och kunder som gillar det ni gör, är det dags att visa konsumenterna att ni är att lita på. Dags att bjuda in kunderna på ett möte med varumärket och öga mot öga ge dem en känsla av de produkter du säljer!

Tänk både vertikalt och horisontellt.

Vad vill du ha sagt, till vem och vilken känsla vill du att varumärket ska förmedla? Lägg upp en plan där du tittar på kommunikationskanaler och målgrupper för att skapa ett så effektivt och minnesvärt möte som möjligt.

Håll koll på dina konsumenter.

Eller kanske mer relevant; håll koll på ditt varumärke. Hur mår det? Vad har det för ton? Har du och din målgrupp samma bild av ditt varumärke? En sak vet vi säkert: konsumenterna blir allt mer nyckfulla och allt svårare att fånga. De finns de som säger att produkten håller på att bli en biprodukt och att det i allt större utsträckning är varumärket du säljer. Tänk till kring hur din konsument ser ut, eller vill se ut, och möt henne/honom med samma känsla.
Copyright Themptander

Jobba med alla sinnen.

Omkring 70% av alla beslut tas på känslomässiga grunder. Det gäller även beslut kring köp och hur du uppfattar en vara eller ett varumärke. Kommunikation mot konsument bör därför tillfredställa så många sinnen som möjligt. Sinnesmarknadsföring och möteskommunikation är den perfekta kombinationen.

Börja inifrån.

Trovärdigheten i mötet med din målgrupp kommer inifrån. All personal, inhyrd eller egen, måste ha full koll på vad du säljer och vilken känsla du vill leverera kring ditt varumärke. Skall du ändra attityden hos konsumenten måste alla dina anställda först förstå vart du är på väg och agera därefter. Vill du kommunicera externt – börja med att kommunicera samma sak internt.

Före-under-efter.

Precis som i all annan kommunikation bör du engagera din målgrupp under en längre tid. Se därför inte eventet som ett tillfälligt nedslag, utan lägg upp en långsiktig plan där du möter din målgrupp på ett sätt som ger maximal affärsnytta.

Att tänka på när du gör ditt event:

HUR SER OMGIVNINGEN UT?

I vilken sinnesstämning befinner sig målgruppen när du möter dem? Semesterglädje? Lunchstress? På jakt efter information?

VAR PASSERAR FOLK?

Placera skyltar så de syns, även om det är mycket folk ute och rör på sig.

RÄTT MATERIAL?

Anpassa dig efter miljön. Tänk på att det kan börja regna, blåsa eller bli väldigt varmt om du är ute.

TÄNK PRAKTISKT!

Ta fram brandingmaterial som du kan använda vid flera tillfällen. Och se till att det är lätt att packa upp/ner samt frakta.

B2B

Business to Business

Roadshow, kundmingel, incentiveresor, produktlansering, mässor – B2B handlar om företagets relation med sina kunder, i eventsammanhang alltså om kundvård. Det här är viktigt, inte minst med tanke på att det kostar betydligt mer att få en ny kund än att behålla en befintlig. Dessutom är den vanligaste orsaken till att man förlorar en kund, att man visar den för lite uppmärksamhet. När du ändå är i farten och umgås med dina affärsbekanta – bjud in några blivande kunder som får lära känna er under trevliga former.

Kundmingel?

Såtillvida det inte är hovet som bjuder in till sittande middag, är det i princip omöjligt att veta hur många som verkligen kommer att dyka upp på ett kundevent. De flesta av oss har många relationer att underhålla och det är inte säkert att alla prioriterar just dig. Alla tycker heller inte att ett ”ja tack, jag kommer gärna” betyder att man dyker upp. Å andra sidan, finns det förstås de som gärna tar med sig någon extra också. Tänk realistiskt.

Begränsa tiden.

Hur länge orkar du själv umgås med dina affärsbekanta? Ett alltför långt mingel tenderar att bli ganska tömt på folk efter ett par timmar och under en alltför lång resa är det svårt att undgå att bli privat istället för personlig.

Tänk flexibelt.

Nyckeln till ett lyckat mingel heter flexibilitet. Anpassa ditt budskap så att du vet vad du säger om alla dyker upp respektive om bara några få kommer. Skapa en miljö som går att anpassa efter gruppens storlek.

Förenkla för kunden.

Det är inte bara den inbjudna kunden som bestämmer om han eller hon kan komma på er tillställning. Förenkla beslutet genom att bjuda med den som verkligen kan påverka: kundens respektive.

Det ska kännas vem som bjuder.

Inte nödvändigtvis synas, men kännas. Hur skulle du bemöta dina gäster hemma? Tänk till kring ditt värdskap. Välkomna varje gäst personligen och se till att synas – det är inte serveringspersonalen som kunderna kommit för att träffa. Roll-ups, flaggor och loggor är bara utanpåverk. Det är känslan besökarna bär med sig hem.

Sätt mål.

Varför har ni anordnat eventet? Sätt mål, planera för att nå det och se till att mäta resultatet efteråt. Var tydlig både internt och externt med skälet till kundminglet. Ska trogna kunder premieras, gäller kanske feel-good och generositet. Ska nya affärer skapas, krävs ett högre tempo.

Ge skäl att närvara.

Det är inte bara du som måste veta varför du anordnar eventet. Deltagarna, oavsett om det är medarbetare eller kunder, investerar också tid och engagemang i det hela. De vill också kunna räkna hem sin investering.

Curlingmingla.

Att mingla är en konst och är du en av alla dem som lätt fastnar med första bästa gäst, är curlingmingel lösningen. Se ut en kollega som curlar åt dig. Han eller hon håller då ett öga på dig hela kvällen och kommer till undsättning när du fastnat lite väl länge vid en och samma person. Så att du kan glida vidare.

Proffsig, personlig eller privat?Proffsig, personlig eller privat?

Att bete sig professionellt tillsammans med kunder är självklart. Att ta fram sin personliga sida för att fördjupa en relation, är heller inte fel. Att bli privat däremot, är att göra sig själv en otjänst. Undvik.

Följ upp.

Tacka dem som kom och glöm inte dem som inte kunde närvara. När går nästa tåg för dem? Finns de kvar till nästa mingel om… två år?

B2E

Business to Employee

Kick-off, kvartalsinformation, veckomöte eller kanske firmafest – B2E handlar om vården av det interna varumärket och om vägen till medarbetarnas hjärtan. Det är vid den här typen av event som möteskommunikation och budskapsformulering sätts på sin spets eftersom medarbetare mer än några andra har möjlighet att syna dig. Det är här man bevisar att företaget lever som man lär. Det är här din externa kommunikationsresa börjar. För några år sedan satsades självklart mer på kundevent än på företagens egna medarbetare. Idag har fler och fler förstått att medarbetare som trivs och som känner sig införstådda i och lojala med företagets mål och visioner, är vägen till framgång. Kanske är det rent av den nya generationens kravställning på sin arbetsplats. Ett är i all fall säkert: först när du har dina medarbetare med dig, kan du göra kundevent som verkligen ger resultat.

Avskaffa festkommittén.Avskaffa festkommitén

I det interna varumärkesbygget är faktiskt firmafesten ett av ledningsgruppens viktigaste redskap. Den klassiska ”festkommittén” bör därför förstärkas med representanter från HR och företagsledning.

Tänk helhet.

Risken med kommittéer och kommittébeslut är att alla i god anda får bidra med var sin ingrediens till eventet. Men det är med företagsevent som med matlagning – bara för att man blandar ihop ingredienser som var för sig är goda, blir inte resultatet gott. Tänk helhet, inte delar, när ni planerar. Välj ett tema som håller hela vägen, glöm inte konceptet och fundera på hur kritisk du är mot en kollega som föreslår en underhållningsakt som inte håller måttet, kontra om någon externt skulle göra detsamma.

Före, under, efter.

Planera insatser i förväg för att skapa förväntningar. Och efteråt för att behålla känslan. Enkla knep räcker.

Copyright Themptander

 

Skapa balans.

Genom att ha en välinformerad stab där alla är trygga och vet allt som behöver vetas, kan alla fokusera på affären.

Glöm inte att mäta!

Läs mer under ”Hur mäter man en känsla?”.

Skit i traditionerna!

Är det verkligen 5-kampen eller karaoken som är tradition på företaget? Handlar det inte om att träffas och umgås utanför de vanliga jobbramarna? Tänk nytt.