B2E

Business to Employee

Kick-off, kvartalsinformation, veckomöte eller kanske firmafest – B2E handlar om vården av det interna varumärket och om vägen till medarbetarnas hjärtan. Det är vid den här typen av event som möteskommunikation och budskapsformulering sätts på sin spets eftersom medarbetare mer än några andra har möjlighet att syna dig. Det är här man bevisar att företaget lever som man lär. Det är här din externa kommunikationsresa börjar. För några år sedan satsades självklart mer på kundevent än på företagens egna medarbetare. Idag har fler och fler förstått att medarbetare som trivs och som känner sig införstådda i och lojala med företagets mål och visioner, är vägen till framgång. Kanske är det rent av den nya generationens kravställning på sin arbetsplats. Ett är i all fall säkert: först när du har dina medarbetare med dig, kan du göra kundevent som verkligen ger resultat.

Avskaffa festkommittén.Avskaffa festkommitén

I det interna varumärkesbygget är faktiskt firmafesten ett av ledningsgruppens viktigaste redskap. Den klassiska ”festkommittén” bör därför förstärkas med representanter från HR och företagsledning.

Tänk helhet.

Risken med kommittéer och kommittébeslut är att alla i god anda får bidra med var sin ingrediens till eventet. Men det är med företagsevent som med matlagning – bara för att man blandar ihop ingredienser som var för sig är goda, blir inte resultatet gott. Tänk helhet, inte delar, när ni planerar. Välj ett tema som håller hela vägen, glöm inte konceptet och fundera på hur kritisk du är mot en kollega som föreslår en underhållningsakt som inte håller måttet, kontra om någon externt skulle göra detsamma.

Före, under, efter.

Planera insatser i förväg för att skapa förväntningar. Och efteråt för att behålla känslan. Enkla knep räcker.

Copyright Themptander

 

Skapa balans.

Genom att ha en välinformerad stab där alla är trygga och vet allt som behöver vetas, kan alla fokusera på affären.

Glöm inte att mäta!

Läs mer under ”Hur mäter man en känsla?”.

Skit i traditionerna!

Är det verkligen 5-kampen eller karaoken som är tradition på företaget? Handlar det inte om att träffas och umgås utanför de vanliga jobbramarna? Tänk nytt.