Timing

Det är här du måste börja.

Bygger du din verksamhet på tur och kompromisser behövs ingen framförhållning. I alla andra fall är timing och längre planeringstid avgörande för ett events resultat. För det finns inga genvägar. Ska man nå det perfekta resultatet måste saker helt enkelt få ta sin tid.

Var ute i god tid.

Snacka om att slå in öppna dörrar, tänker du kanske. Men det här är nog ett av den här bokens mer essentiella tips. Det finns många skäl att avisera planerna på ett event ett halvår innan man tänker sig att det ska äga rum:

Dels hinner du bli helt klar över vad du vill kommunicera på eventet. Du hinner hitta kärnan, förkasta, ändra dig, testa och jobba in budskapet i organisationen så att det faller naturligt på plats när eventet så småningom går av stapeln.

När budskapsdelen är klar, har du gott om tid att hitta en inramning som passar det du vill förmedla. Valmöjligheterna vad lokaler, hotell, transport och innehåll beträffar är fler och bättre. Och du är avgjort en bättre prisförhandlare utan kniv på strupen än med.

Att börja sondera i tid är heller inte samma sak som att fatta beslut. Var tydlig med när du kan fatta beslut, så att alla inblandade vet vad som gäller.

Bygger du din verksamhet på tur och kompromisser kan du strunta i framförhållningen.
– Susanne Lehtinen, Inspiration Sverige

Mötesinventera!

Är det självklart för dig att det ska anordnas ett företagsevent kring jul eller en kick-off efter sommaren? Sanningen är att det är det för 80% av dina konkurrenter också. Men varför? Är det en noga uttänkt strategi, väl synkad med verksamhetens viktiga perioder? Eller är det bara tradition?

En mötesinventering kan resultera i att ditt företags event bör ske på helt andra tider under året, tider när både utbud och priser är betydligt bättre. När har ditt företag bokslut? När sätts framtida planer som ska presenteras? När görs de viktigaste affärerna? Och när går studenterna ut från universitet och högskolor? Är det absolut nödvändigt att ta företagets personal på en rundtur i Stockholm veckan när gatorna stockas igen av studentflak? Kan bokmässan i Frankfurt påverka företagets chanser att få bra hotell? Bygg dina events kring tidpunkter som är relevanta för dig och undvik de mest bokade perioderna.