Framtida kollega

Några efterlängtade egenskaper hos dig som
vill jobba med event.Copyright Themptander

Finns det typiska eventmänniskor? Och vad har de i så fall för kännetecken? På första frågan svarar vi nej. På andra frågan, skulle vi däremot kunna säga att det faktiskt finns några kännetecken. Och då har vi ju redan där sagt emot oss själva…Hur som helst. På Inspiration är vi alltid på jakt efter duktiga arbetskamrater. Bra kollegor är ett synnerligen gott skäl att gå till jobbet och dessutom är de just den grund varpå vår verksamhet vilar: Utan inspirerande medarbetare, ingen inspiration.
När vi funderar över blivande kollegor, tror vi därför att ni har ungefär den här uppsättningen egenskaper. Och några till.

ÄLSKAR FÖRÄNDRINGAR.

Det var inte bättre förr och repriser är ingenting för dig.

SER MÖJLIGHETERNA.

Eventbranschen är en problemlösarbransch.

HAR DRIV.

I en värld där målet ofta ligger långt fram gäller det att driva på under lång tid.

ÄR NYFIKEN.

Frågar, utvecklar, ifrågasätter och tänker nytt.

TAR ANSVAR.

Personligt engagemang är nödvändigt för att lyckas. Ansvar och frihet hänger ihop.

HAR EN POSITIV LÄGGNING.

Positiva personer har inte oftare rätt än negativa. Men de har betydligt roligare.

GILLAR ATT TÄNKA BRETT.

Här gäller det att veta hur man får till den bästa budskapsformuleringen lika väl som att kunna flygbranschen och frukostvanorna i Istanbul.

BESITTER STOR INLEVELSEFÖRMÅGA.

Vad är det egentligen kunden frågar efter?

ÄR PRESTIGELÖS.

Du behöver inte lösa allting själv. Fråga, så lär du dig.

ÄR KREATIV.

Gillar att tänka fritt likaväl som att tänka kreativt inom ramarna.

KÄNNER YRKESSTOLTHET.

Du är en glad mötesexpert.