Sponsring

Och hur du får maximalt av ditt sponsorskap.

Sponsring kan rikta sig till både B2E och B2C så det får en egen rubrik. Sponsring förhåller sig till event på så sätt att event klarar sig utan sponsring. Sponsring däremot, kräver ett bra event för att fungera. Lyckad sponsring kräver både tid och resurser. Men tror du att effekten kommer som ett brev på posten så fort du valt rätt objekt, får du tänka om.

Gör en nulägesanalys.

Tänk igenom vad ditt varumärke står för och vilken målgrupp det är dags att bearbeta. Hur tänker den målgruppen? Vilka intressen har de? När du vet det, vet du också vilka sponsorobjekt du ska välja.

Välj sponsorengagemang aktivt.Kontakta själv de sponsorobjekt du är intresserad av.

Kontakta de sponsorobjekt du är intresserad av. Nöj dig inte med att ta ställning till inkommande förfrågningar.

Aktivera.

Säkerställ att det finns budget att göra något av ditt sponsorskap. Gå hellre ner en sponsornivå om det inte finns resurser till aktivering.

Copyright Themptander

Berätta om sponsorskapet.

Det räcker inte att sponsra – omvärlden måste få veta. Sponsring är ingen isolerad företeelse. Tänk totalkommunikation och förstärk insatsen genom att knyta an till sponsorskapet även i andra kommunikationsformer, inte minst sociala medier.

Involvera hela företaget.

Sponsring är inte en angelägenhet bara för marknadsavdelningen. Kan personalen utnyttja rättigheten? Kan andra avdelningar dra nytta av fördelarna så att kostnaderna kan spridas på fler budgetar?

Tänk mätbarhet.

Enda sättet att i efterhand säkerställa om sponsorskapet var lyckat eller inte, är att sätta upp mätbara mål.