Kreativitet

Några tips på hur du tänker utanför ramarna.copyright Themptander

Alla vill ha en annorlunda upplevelse, hitta ”ett smultronställe för 300 personer”. Men annorlunda är inget exakt ord. Annorlunda är allt som inte är förväntat, allt som är utanför det du vet och känner till. Att tänka kreativt är att bryta med det man brukar tänka och göra. Kanske gör man precis tvärt emot vad man vanligtvis gör. Eller så låter man sig inspireras av andra branscher än sin egen. Hur skulle mötet se ut om ni var i bilbranschen? Livsmedelsbranschen? Barnomsorgen!?

Tre nivåer av mod.

Platsen för mötet – kan du tänka dig att gå utanför ramarna där? Formen för mötet – kan man tänka nytt vad sittning och budskapsleverans beträffar? Presentationen – vem brukar leverera budskapet? Tänk nytt!

Utgå från dina åhörares verklighet.

Det är deras referenser som avgör vad som är annorlunda och inte. De sitter på facit, inte du.

Välj eller välj bort.

Att tänka ut kreativa lösningar är inte nödvändigtvis samma sak som att man faktiskt väljer den mest galna lösningen. Men faktum är att redan när du börjar tänka utanför ramarna händer det någonting positivt. Det är helt enkelt utvecklande att tänka annorlunda.

Åtta tips till dig som vågar:
1. Lägg upp en långsiktig plan – gör en mötesinventering.
2. Tag reda på vad dina möten idag egentligen kostar.
3. Bryt mot din branschs mötes-traditioner. Skapa nya.
4. Investera i din personal – bygg varumärket internt så syns det utåt.
5. Interagera. Tag reda på medarbetarnas förväntningar. Var öppen och tydlig även med dåliga nyheter.
6. Fråga dina kunder. Är det något särskilt de önskar att ni gör för dem? Det är inte ett svaghetstecken att fråga. Det är att vara lyhörd.
7. Fyll ditt event med mer än bara fest. Även ett event menat som belöning tål ett budskap.
8. Träffa en eventbyrå. Även om du inte alls planerar ett event. Vi vågar träffa dig utan att fråga om du planerar ett!