Themptander

Om konstnären bakom eventhandbokens bilder.Copyright Themptander

Konstnär Christer Themptander har sedan slutet av 1960-talet i ord och bild levererat samhälls-kommentarer i kritisk, poetisk, satirisk och absurd form. Under åren har han dessutom gjort ett antal skulpturer som på samma oväntade och humoristiska sätt speglar vår samtid. Några av verken illustrerar den här boken eftersom vi tycker att event till stor del handlar om det oväntade. Om att konsten att tänka ett varv till, tänka annorlunda och inte minst fånga målgruppens intresse. Precis som Christer Themptander gör.

http://themptander.just.nu/